1

Przeprowadzenie kursu spawania gazowego w związku z realizacją projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni – II edycja

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu spawania gazowego w związku z realizacją projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni – II edycja”.

Zakres zamówienia:

Zadanie nr 1 Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG

Zadanie nr 2 Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG

Zadanie nr 3 Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.