1

Statut

Statut

Uchwała nr 1/CXXXIX/2020 Senatu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – pobierz

Uchwała nr 2/CXXXV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – pobierz

Załącznik do uchwały nr 2/CXXXV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – pobierz

Uchwała nr 1/CXXI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – pobierz

Załącznik do uchwały nr 1/CXXI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – pobierz

Uchwała nr 1/CX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – pobierz

Załącznik do uchwały nr 1/XCV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – pobierz