1

Struktura

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Pobierz

Zarządzenie nr 44/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 93/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie 100/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (tekst jednolity) – Pobierz

Schemat_organizacyjny

Laboratoria

Jednostki Ogólnouczelniane

Instytuty

Administracja Uczelni

Biblioteka