Biblioteka

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Biblioteka Główna

Kierownik: mgr Monika Iwaniszczuk

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54
tel. 82 565 64 82
e-mail biblioteka@panschelm.edu.pl
Adres www: http://biblioteka.panschelm.edu.pl