1

Biblioteka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Biblioteka Główna

Kierownik: mgr Monika Iwaniszczuk

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54
tel. 0-82 565 64 82
e-mail biblioteka@pwszchelm.edu.pl
Adres www: http://biblioteka.pwszchelm.edu.pl