Instytuty

W skład Uczelni wchodzi pięć instytutów:

Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki
Katedra Pedagogiki
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym

Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
Katedra Budownictwa
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
Katedra Elektrotechniki

Instytut Neofilologii
Katedra Anglistyki
Katedra Slawistyki
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie
Katedra Rolnictwa
Katedra Dietetyki

Instytut Nauk Medycznych