1

Instytuty

W skład Uczelni wchodzi pięć instytutów:
Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki
Katedra Pedagogiki
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
Katedra Budownictwa
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
Katedra Elektrotechniki
Instytut Neofilologii
Katedra Anglistyki
Katedra Slawistyki
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Instytut Nauk Rolniczych
Instytut Nauk Medycznych