Instytut Nauk Medycznych

22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8b,
tel/fax 82 562 06 14

e-mail: medycyna@panschelm.edu.pl

Dyrektor Instytutu 
dr n. o zdr. Aneta Kościołek
tel. 82 562 06 10

Dział Obsługi Studenta /pok. 210/
tel/fax 82 562 06 14,
tel. 82 562 06 19

Kierownik Działu:
mgr inż. Małgorzata Kornas