Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8b,
tel/fax 82 562 06 14

e-mail: rolnictwo@panschelm.edu.pl

Dyrektor Instytutu /pok. 211/
dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
tel. 82 562 06 10

Dział Obsługi Studenta /pok. 210/
tel/fax 82 562 06 14,
tel. 82 562 06 19

Kierownik Działu:
mgr inż. Małgorzata Kornas

Studenci Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie PANS w Chełmie kształcą się na kierunku Rolnictwo na specjalnościach: Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku, Agrobiznes, Agroturystyka, Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych, Mechanizacja rolnictwa.