Instytut Neofilologii

22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8b,
tel/fax
82 564 20 80

Dyrektor Instytutu:
dr Jurij Hajduk

tel. 82 565 77 06

Dział Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii

Kierownik działu:
mgr Anna Wołoszczuk
tel. 82 564 20 98

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Mariola Tiuchtiej
tel. 82 564 20 80

Katedry:

Katedra Anglistyki
Kierownik Katedry:
dr Tomasz Zygmunt

Katedra Slawistyki
Kierownik Katedry:
dr Mirosława Kawecka

Katedra Stosunków Międzynarodowych
Kierownik Katedry:
dr Iwona Lasek-Surowiec