Jednostki Ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych
Kierownik Studium: mgr Renata Jóźwiak
ul. Pocztowa 54, budynek C
22-100 Chełm
tel. 82 562 06 03

Studium Wychowania Fizycznego
Kierownik Studium: mgr Piotr Marcinek
ul. Pocztowa 54, pok. nr 9, 10
22-100 Chełm
tel. 82 565 68 29