1

Jednostki Ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych
Kierownik Studium: mgr Renata Jóźwiak
ul. Nowy Świat 3, pok. 105
22-100 Chełm
tel. (82) 562 06 03

Studium Wychowania Fizycznego
Kierownik Studium: mgr Krzysztof Łoś
ul. Pocztowa 54, pok. nr 9, 10
22-100 Chełm
tel. (82) 565 68 29