1

Programy studiów

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
 2. Budownictwo
 3. Elektrotechnika
 4. Filologia
 5. Matematyka
 6. Mechanika i budowa maszyn
 7. Pedagogika
 8. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 9. Pielęgniarstwo
 10. Rolnictwo
 11. Stosunki międzynarodowe
 12. Dietetyka i żywienie zbiorowe – (po uzyskaniu zgody MEiN)

Uchwały PKA