1

Władze uczelni

Rektor

Prorektor ds. Rozwoju

Prorektor ds. Studenckich

Kanclerz

Senat

Rada Uczelni