1

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3. 2. Zakres zamówienia obejmuje 19 zadań: Zadanie nr 1 Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – 1 szt. Zadanie nr 2 Wysokiej klasy symulator dziecka – 1 szt. Zadanie nr 3 Wysokiej klasy symulator noworodka – 1 szt. Zadanie nr 4 Fantomy i sprzęt do sali z zakresu symulacji ALS i BLS Zadanie nr 5 Zaawansowane fantomy pielęgnacyjne – 3 szt. Zadanie nr 6 Trenażery i fantomy – 22 szt. Zadanie nr 7 Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego Zadanie nr 8 Inkubator otwarty – 1 szt. Zadanie nr 9 Respirator – 1 szt. Zadanie nr 10 Defibrylatory – 2 szt. Zadanie nr 11 Aparatura medyczna – 7 szt. Zadanie nr 12 Panele medyczne – 2 szt. Zadanie nr 13 Łóżka szpitalne i domowe – 6 szt. Zadanie nr 14 Meble i wyposażenie medyczne Zadanie nr 15 Wózki reanimacyjne – 3 szt. Zadanie nr 16 Zestaw do nauki przemieszczenia pacjentów – 1 szt. Zadanie nr 17 Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 szt. Zadanie nr 18 Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów – 1 szt. Zadanie nr 19 Zestawy drobnego sprzętu medycznego – 6 szt.