1

Dzierżawa statku powietrznego na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie – II edycja

  1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa statku powietrznego typu MEPL, który zostanie wykorzystany do realizacji szkolenia lotniczego studentów specjalizacji Pilotaż PWSZ w Chełmie, w zakresie szkolenia do uzyskania uprawnienia MEPL, IR, IR/ME. Zamówienie obejmuje dzierżawę statku powietrznego PA 34 Seneca bądź równoważnego samolotu wielosilnikowego, tłokowego (lądowego) – MEP(L) – 1 szt., 200 godz. nalotu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).