Usługa naprawy silników lotniczych oraz ich komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy silników lotniczych wraz z zamontowanymi na nich komponentami, zamontowanych na  statkach powietrznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, wykorzystywanych w procesie praktycznych szkoleń lotniczych studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie.

Zakres zamówienia

Zadanie nr 1 Usługa naprawy silnika lotniczego IO-360-L2A s/n L-35171-51E oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie;

Zadanie nr 2 Usługa naprawy silnika lotniczego Lycoming O-235-L2C s/n L-18900-15C oraz jego komponentów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.