Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa hangaru wraz z zapleczem socjalno-warsztatowym na terenie lotniska Depułtycze Królewskie”

3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa hangaru wraz z zapleczem socjalno-warsztatowym na terenie lotniska Depułtycze Królewskie”” Opis przedmiotu zamówienia: kod CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.