1

Regulaminy

Regulaminy

Zarządzenie nr 109/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 5/CLV/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 81/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – PobierzZałączniki

Zarządzenie nr 72/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 1/CXLIX/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 3/CXLVIII/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 1/CXLII/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów PWSZ w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 1/CXLI/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznawania zapomóg w związku w wystąpieniem COVID-19 – Pobierz

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 2/CXXXVII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 1/CXXXVII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 82/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu zajęć praktycznych i prakyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 6/CXXXV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 81/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń dla studentów oraz ustalania Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz, Załączniki

Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – PobierzZałącznik 1

Regulamin Organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Pobierz

Regulamin Studiów PWSZ w Chełmie obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. – Pobierz

Zarządzenie 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Pobierz

Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 87/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenie Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  – Pobierz

Zarządzenie numer 61/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie numer 47/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie numer 1/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie numer 16/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie numer 60/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania  Środkami Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Zarządzenie nr 108/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 4/CIX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoł Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2016r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów – Pobierz

Uchwała z dnia 1 października 2015r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów  – Pobierz

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 12/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwo Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Uchwała nr 20/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie – Pobierz

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Regulamin Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie – Pobierz

Regulamin Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi – Pobierz

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pobierz